Zkouška profesní kvalifikace

Firma *
*
Ulice / č.p. *
Město *
PSČ *

Účastník
Titul před jménem
Jméno *
Příjmení *
Titul za jménem
Datum narození *
Místo narození *
Rodné číslo *
Telefon *
E-mail *

Zvolte kvalifikaci, o kterou máte zájem *
Zvolte termín *

Zadejte své minimální dosažené vzdělání *

Zde přiložte doklad o Vašem dosaženém vzdělání ve formátu PDF /JPEG
*
(Poznámka: Přiložená potvrzení budou sloužit výhradně pro účely spojené s NSK a nebudou využity žádným jiným způsobem. Jsou shromažďovány za účelem zjednodušení procesu připuštění ke Zkoušce profesní kvalifikace.)

Adresa trvalého pobytu
Ulice / č.p. *
Město *
PSČ *

Adresa účastníka pro doručování písemností

Poznámka
*Povinné údaje